Referada

referadaU studentskoj referadi možete dobiti sve informacije o upisu na Fakultet, ispitima, predavanjima te ostalim pitanjima vezanim za studiranje na Fakultetu.U referadi se izdaju sve pismene potvrde o statusu studenata, prijepisi ocjena, primaju se prijave i provode upisi na “Stručni studij Varaždin”.

Radno vrijeme studentske referade:
ponedjeljak – četvrtak od 9.00-12.00 sati
petak od 9.00-12.00 sati i od 15.00-18.00 sati
subota. od 9.00-12.00 sati

Adresa: Pavleka Miškine 43A, Varaždin

Telefon: 042/300-490
Fax: 042/300-492
E-mail: referada@intelekta.hr